Overzicht Wat Ik Doe


Image

Individuele coaching voor ouders en begeleiders

Het leven met een kind met autisme of een verstandelijke beperking is vaak een uitdaging voor ouders. Enerzijds hebben ouders hun handen vol aan het dagelijks leven met het kind. Anderzijds hebben zij een hele ongebruikelijke verlieservaring: zij hebben een kind waarvan zij veel houden en van wie zij toch verwachtten en hoopten dat hij/zij anders zou zijn geweest.

Individuele coaching voor volwassenen met een beperking

Mensen worden aangemoedigd zich te ontwikkelen in hun werk, in hun relaties, in hun hobby’s. Mensen met autisme of een verstandelijke beperking ontwikkelen zich ook, maar dan anders.
Lees meer......


Ontwikkelingsgericht werken

Voor de begeleiding van kinderen met een beperking, hun ouders en begeleiders heb ik in de loop van de jaren een eigen visie en werkwijze ontwikkeld. Hierbij onderscheid ik vijf gebieden van begeleiding.
In de praktijk kan gekozen worden uit een aanbod uit verschillende gebieden.
Lees meer......


Opvoedingsondersteuning

Opvoeders van kinderen met een beperking weten vaak zo goed wat hun kind niet goed kan, of waar hij gefrustreerd van raakt, dat ze hem dit bij voorbaat al uit handen nemen. Dit is heel goed bedoeld, maar helpt het kind meestal niet bij zijn ontwikkeling. 

Begeleiding bij opvoeding

Bij de opvoeding van kinderen kom je situaties tegen waarin je de dingen anders doet dan je ze graag zou willen doen. Je stoot tegen grenzen. Elke keer wordt je bijvoorbeeld boos als je kinderen schreeuwen, je raakt je geduld kwijt als je kind wat traag is of je voelt angst voor bepaald gedrag van je kind.

Begeleiding bij ceremonies

In deze begeleiding wil ik mensen ondersteunen in de processen van rouw en loslaten. Ook andere processen kunnen een plek krijgen zoals: terugkijken op het leven, het dagelijks leven vormgeven, onderzoeken wat je eigen kijk is op leven en dood, prioriteiten stellen.
Lees meer......