Individuele Coaching


Samen werken

Individuele coaching voor ouders en begeleiders

Het leven met een kind met autisme of een verstandelijke beperking is vaak een uitdaging voor ouders. Enerzijds hebben ouders hun handen vol aan het dagelijks leven met het kind. Anderzijds hebben zij een hele ongebruikelijke verlieservaring: zij hebben een kind waarvan zij veel houden en van wie zij toch verwachtten en hoopten dat hij/zij anders zou zijn geweest. Een moeder omschreef het als volgt:

‘Hij verleidt je steeds te geloven in die droom dat hij een gewoon gezond jochie is, om meteen te weten dat dat niet zo is.’

Ik vind het belangrijk om met je te kijken naar ervaringen in het dagelijks leven. Doordat deze ervaringen concreet zijn en nog vers in het geheugen liggen, helpen deze ervaringen om zicht te krijgen op je gevoelens, overtuigingen en reactiepatronen. Vaak ben je je hier niet van bewust, maar bepalen ze wel hoe je omgaat met je kind. 

Deze bewustwording kan helpen om op een nieuwe, meer zelf gekozen manier om te gaan met jezelf, je kind en de opvoeding.

Individuele coaching voor volwassenen met een beperking

Mensen worden aangemoedigd zich te ontwikkelen in hun werk, in hun relaties, in hun hobby’s. Mensen met autisme of een verstandelijke beperking ontwikkelen zich ook, maar dan anders.

Ik wil je helpen om met je eigen ontwikkelingsvragen aan de slag te gaan:

Wat past bij jouw ontwikkeling? Waar gaan jouw ogen van glimmen? Wat wil jij doen voor andere mensen?  Waar loop jij tegenaan? Wie kan jou daarbij helpen?

Concrete ervaringen in het dagelijks leven zijn meestal het uitgangspunt voor een gesprek. Juist deze ervaringen lenen zich er goed voor om meer bewustzijn te krijgen van wie je bent, hoe jij de dingen doet en wat jij belangrijk vindt. Als je meer grip krijgt op jezelf en de wereld om je heen, kun je vaak ook meer rust en plezier in het dagelijks leven ervaren.

Voor mensen die niet praten of niet in staat zijn over zichzelf na te denken, kan ik in overleg met ouders, familie en/of begeleiders zoeken naar andere vormen van begeleiding. Te denken valt aan een begeleidingsvorm van een ontwikkelingsgericht programma. Hierbij spelen ouders, familie en begeleiders altijd een belangrijke rol.