Opvoeden, Rouw en Rituelen


Image

Begeleiding bij opvoeding

Bij de opvoeding van kinderen kom je situaties tegen waarin je de dingen anders doet dan je ze graag zou willen doen. Je stoot tegen grenzen. Elke keer wordt je bijvoorbeeld boos als je kinderen schreeuwen, je raakt je geduld kwijt als je kind wat traag is of je voelt angst voor bepaald gedrag van je kind.

In een gesprek wil ik ouders ondersteunen om bewust te kijken naar  moeilijke situaties, de emoties te voelen en tenslotte te experimenteren met  nieuwe reacties op oude situaties.

Begeleiding bij ceremonies

Als je een kind krijgt, je gaat trouwen of een dierbare komt te overlijden dan kan het zinvol zijn om hier een ceremonie aan te verbinden. Ceremonies helpen mensen met veranderingen om te gaan.

Ik wil helpen om voor een ceremonie de vorm te vinden die bij ze past. Zelf vind ik het mooi om in een ceremonie drie aspecten een plaats te geven:

  • Een moment van bezinning
  • Een kunstzinnige bijdrage in de vorm van muziek, een verhaal, een gedicht of anderszins
  • Een ritueel

Het is belangrijk om een ceremonie te kunnen integreren in je leven; er gaat iets aan vooraf en het krijgt een vervolg. Daarom wil ik tijd besteden aan een gezamenlijke voorbereiding en ook aan een nagesprek.

Begeleiding bij sterven en rouwen

Zingevings- en bestaansvragen komen bijna nooit zo dringend naar voren als wanneer je te maken krijgt met  de(naderende) dood van je zelf of je dierbaren.

In deze begeleiding wil ik mensen ondersteunen in de processen van rouw en loslaten. Ook andere processen kunnen een plek krijgen zoals: terugkijken op het leven, het dagelijks leven vormgeven, onderzoeken wat je eigen kijk is op leven en dood, prioriteiten stellen.

Mensen met autisme of een verstandelijke beperking krijgen ook te maken met sterven en rouwen. Juist omdat overgangen en veranderingen vaak moeilijk zijn, kan begeleiding dan een stuk rust geven.