Ontwikkelingsgericht Werken


Image

Voor de begeleiding van kinderen met een beperking, hun ouders en begeleiders heb ik in de loop van de jaren een eigen visie en werkwijze ontwikkeld. Hierbij onderscheid ik vijf gebieden van begeleiding.
In de praktijk kan gekozen worden uit een aanbod uit verschillende gebieden.

Innerlijke voorwaarden voor ouders en begeleiders

Ontwikkeling begint bij het durven kijken naar de werkelijkheid zoals hij is. Hoe zijn je eigen reacties, oordelen en verwachtingen over en naar het kind? Een kind met een beperking voelt haarscherp welke gevoelens en oordelen mensen hebben. Hoe meer ontspanning en plezier een kind om zich heen ervaart, hoe meer een kind open staat voor contact en groei. Je kunt als ouders en begeleiders je oordelen en gevoelens niet verbergen voor een kind en daarom is het zo belangrijk om je er bewust van te zijn. Dit is de eerste stap naar verandering.

Uiterlijke voorwaarden

Hoe ziet de omgeving van het kind eruit? In hoeverre is het kind overprikkeld? Zijn er duidelijk herkenbare gewoontes en rituelen? Hoe voorspelbaar is de dag?

Ik geef advies en ondersteuning bij het structureren en herkenbaar maken van de thuisomgeving.

Het kind leren kennen

Elk kind is uniek en dat geldt zeker ook voor elk kind met een beperking. Vaak kunnen kinderen met een beperking zich minder goed uitdrukken en daarom ook minder goed opkomen voor wat zij nodig hebben. Om goed voor zichzelf te zorgen en een veilige omgeving te creëren, verliezen zij zich vaak in bepaalde rituelen.

Ik vind het belangrijk dat ouders hun kind leren kennen precies zoals hij is. Kun je je verplaatsen in zijn wereld en meedoen? Kun je zien wat een kind uit zichzelf doet en waar zijn motivaties liggen? Wat zou je zelf prettig vinden als je in de huid van je kind kruipt?

Werken aan ontwikkelingsdoelen

Als een kind er aan toe is, kun je kijken aan welke doelen je met het kind zou willen werken. Het is erg leuk om dit in nauw overleg met het kind te doen. De motivatie van een kind is een geweldige motor voor elk leerproces.

Ontwikkelingsdoelen kunnen gezocht worden in de volgende gebieden:

  • relationele vaardigheden
  • vaardigheden op het gebied van taal en communicatie
  • Cognitieve vaardigheden
  • Praktische vaardigheden

 Opvoedingsondersteuning

Opvoeders van kinderen met een beperking weten vaak zo goed wat hun kind niet goed kan, of waar hij gefrustreerd van raakt, dat ze hem dit bij voorbaat al uit handen nemen. Dit is heel goed bedoeld, maar helpt het kind meestal niet bij zijn ontwikkeling. Hoe kun je als opvoeder een kind met een beperking helpen om met zijn eigen frustraties om te gaan? Hoe kun je zo min mogelijk compenseren en zo veel mogelijk ontwikkelingskansen gebruiken?