balk onder header

Wat ik doe

Individuele coaching voor ouders en begeleiders

Het leven met een kind met autisme of een verstandelijke beperking is vaak een uitdaging voor ouders. Enerzijds hebben ouders hun handen vol aan het dagelijks leven met het kind. Anderzijds hebben zij een hele ongebruikelijke verlieservaring: zij hebben een kind waarvan zij veel houden en van wie zij toch verwachtten en hoopten dat hij/zij anders zou zijn geweest. Een moeder omschreef het als volgt:

‘Hij verleidt je steeds te geloven in die droom dat hij een gewoon gezond jochie is, om meteen te weten dat dat niet zo is.’ 

Ik vind het belangrijk om met je te kijken naar ervaringen in het dagelijks leven. Doordat deze ervaringen concreet zijn en nog vers in het geheugen liggen, helpen deze ervaringen om zicht te krijgen op je gevoelens, overtuigingen en reactiepatronen. Vaak ben je je hier niet van bewust, maar bepalen ze wel hoe je omgaat met je kind. 

Deze bewustwording kan helpen om op een nieuwe, meer zelf gekozen manier om te gaan met jezelf, je kind en de opvoeding.

Individuele coaching voor volwassenen met een beperking

Mensen worden aangemoedigd zich te ontwikkelen in hun werk, in hun relaties, in hun hobby’s. Mensen met autisme of een verstandelijke beperking ontwikkelen zich ook, maar dan anders.

Ik wil je helpen om met je eigen ontwikkelingsvragen aan de slag te gaan:

Wat past bij jouw ontwikkeling? Waar gaan jouw ogen van glimmen? Wat wil jij doen voor andere mensen?  Waar loop jij tegenaan? Wie kan jou daarbij helpen?

Concrete ervaringen in het dagelijks leven zijn meestal het uitgangspunt voor een gesprek. Juist deze ervaringen lenen zich er goed voor om meer bewustzijn te krijgen van wie je bent, hoe jij de dingen doet en wat jij belangrijk vindt. Als je meer grip krijgt op jezelf en de wereld om je heen, kun je vaak ook meer rust en plezier in het dagelijks leven ervaren.

Voor mensen die niet praten of niet in staat zijn over zichzelf na te denken, kan ik in overleg met ouders en begeleiders zoeken naar andere vormen van begeleiding. Te denken valt aan een begeleidingsvorm van een ontwikkelingsgericht programma. Hierbij spelen ouders en begeleiders altijd een belangrijke rol ouders en begeleiders een belangrijke rol.

Ontwikkelingsgericht werken

Voor de begeleiding van kinderen met een beperking, hun ouders en begeleiders heb ik in de loop van de jaren een eigen visie en werkwijze ontwikkeld. Hierbij onderscheid ik vijf gebieden van begeleiding.
In de praktijk kan gekozen worden uit een aanbod uit verschillende gebieden.

Innerlijke voorwaarden voor ouders en begeleiders

Ontwikkeling begint bij het durven kijken naar de werkelijkheid zoals hij is. Hoe zijn je eigen reacties, oordelen en verwachtingen over en naar het kind? Een kind met een beperking voelt haarscherp welke gevoelens en oordelen mensen hebben. Hoe meer ontspanning en plezier een kind om zich heen ervaart, hoe meer een kind open staat voor contact en groei. Je kunt als ouders en begeleiders je oordelen en gevoelens niet verbergen voor een kind en daarom is het zo belangrijk om je er bewust van te zijn. Dit is de eerste stap naar verandering.

Uiterlijke voorwaarden

Hoe ziet de omgeving van het kind eruit? In hoeverre is het kind overprikkeld? Zijn er duidelijk herkenbare gewoontes en rituelen? Hoe voorspelbaar is de dag?

Ik geef advies en ondersteuning bij het structureren en herkenbaar maken van de thuisomgeving.

Het kind leren kennen

Elk kind is uniek en dat geldt zeker ook voor elk kind met een beperking. Vaak kunnen kinderen met een beperking zich minder goed uitdrukken en daarom ook minder goed opkomen voor wat zij nodig hebben. Om goed voor zichzelf te zorgen en een veilige omgeving te creëren, verliezen zij zich vaak in bepaalde rituelen.

Ik vind het belangrijk dat ouders hun kind leren kennen precies zoals hij is. Kun je je verplaatsen in zijn wereld en meedoen? Kun je zien wat een kind uit zichzelf doet en waar zijn motivaties liggen? Wat zou je zelf prettig vinden als je in de huid van je kind kruipt?

Werken aan ontwikkelingsdoelen

Als een kind er aan toe is, kun je kijken aan welke doelen je met het kind zou willen werken. Het is erg leuk om dit in nauw overleg met het kind te doen. De motivatie van een kind is een geweldige motor voor elk leerproces.

Ontwikkelingsdoelen kunnen gezocht worden in de volgende gebieden:

relationele vaardigheden

vaardigheden op het gebied van taal en communicatie

Cognitieve vaardigheden

Praktische vaardigheden

Opvoedingsondersteuning

Opvoeders van kinderen met een beperking weten vaak zo goed wat hun kind niet goed kan, of waar hij gefrustreerd van raakt, dat ze hem dit bij voorbaat al uit handen nemen. Dit is heel goed bedoeld, maar helpt het kind meestal niet bij zijn ontwikkeling. Hoe kun je als opvoeder een kind met een beperking helpen om met zijn eigen frustraties om te gaan? Hoe kun je zo min mogelijk compenseren en zo veel mogelijk ontwikkelingskansen gebruiken?

Begeleiding bij opvoeding

Bij de opvoeding van kinderen kom je situaties tegen waarin je de dingen anders doet dan je ze graag zou willen doen. Je stoot tegen grenzen. Elke keer wordt je bijvoorbeeld boos als je kinderen schreeuwen, je raakt je geduld kwijt als je kind wat traag is of je voelt angst voor bepaald gedrag van je kind.

In een gesprek wil ik ouders ondersteunen om bewust te kijken naar  moeilijke situaties, de emoties te voelen en tenslotte te experimenteren met  nieuwe reacties op oude situaties.

Begeleiding bij ceremonies

In deze begeleiding wil ik mensen ondersteunen in de processen van rouw en loslaten. Ook andere processen kunnen een plek krijgen zoals: terugkijken op het leven, het dagelijks leven vormgeven, onderzoeken wat je eigen kijk is op leven en dood, prioriteiten stellen.

Mensen met autisme of een verstandelijke beperking krijgen ook te maken met sterven en rouwen. Juist omdat overgangen en veranderingen vaak moeilijk zijn, kan begeleiding dan een stuk rust geven.